IZJAVA O PRIVATNOSTI DRUŠTVA

AGROVELEBIT d.o.o.

 

AGROVELEBIT d.o.o., sa sjedištem u Lovincu, Svetog Mihovila 11, OIB: 33174065710 („AGROVELEBIT“) pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata i poslovnih partnera, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („GDPR“).

U ovoj Izjavi o privatnosti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o tome kako AGROVELEBIT kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, pohranjuje i na bilo koji drugi način koristi Vaše osobne podatke, kao i o pravima koje možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove informacije pažljivo pročitate.

 1. Koje osobne podatke AGROVELEBIT prikuplja i obrađuje te u koje ih svrhe koristi?

AGROVELEBIT prikuplja, obrađuje i koristi samo one osobne podatke koji su nam nužni za ostvarenje svrha koje su navedene u Izjavi o privatnosti. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaša adresa
 • Vaš broj telefona
 • Vaša email adresa
 • naziv i OIB tvrtke

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u sljedeće svrhe:

 • sklapanje i izvršavanje ugovora o kupnji i prodaji robe (ličkog krumpira) te izvršavanje dostave robe na željenu adresu,
 • kontaktiranje i pružanje zatraženih informacija kad nam se obratite s upitom putem naše web stranice,
 1. Iz kojih izvora AGROVELEBIT prikuplja Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas – prilikom korištenja našeg web shopa ili popunjavanja kontakt obrasca na našoj web stranici, kao i putem e-maila, telefona, mobitela ili osobno kroz razgovor s Vama.

 1. Koje su pravne osnove za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka od strane AGROVELEBIT-a?

Vaše osobne podatke obrađujemo u gore navedene svrhe na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • izvršavanje ugovora: na ovoj se osnovi temelji obrada onih osobnih podataka koji su nam potrebni kako bismo uredno izvršili svoju obvezu iz ugovora o kupnji i prodaji robe te izvršavanja dostave robe na željenu adresu ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i AGROVELEBITA;
 • poštivanje pravnih obveza: ova je osnova primjenjiva u slučaju kad nam zakon nalaže obradu određenih osobnih podataka, osobito temeljem računovodstvenih, knjigovodstvenih propisa i propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza;
 • Vaša izričita privola za obradu Vaših upita. Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu.
 1. Prenosi li AGROVELEBIT Vaše osobne podatke trećim osobama?

AGROVELEBIT u pravilu ne prenosi Vaše osobne podatke trećim osobama. AGROVELEBIT može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.
 • izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu AGROVELEBITA pri čemu AGROVELEBIT osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam;
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • na temelju privole ispitanika.

Takve treće osobe uključuju:

 • Nadzorna tijela, institucije i druge treće osobe – kada je to potrebno za gore navedene svrhe, osobni podaci se mogu proslijediti nadležnim tijelima, sudovima ili drugim institucijama (npr. poreznoj upravi), neovisnim vanjskim savjetnicima (npr. revizorima, odvjetnicima) ili drugim trećim osobama.
 • Izvršitelje obrade – kada je to potrebno za gore navedene svrhe, osobni podaci se mogu podijeliti s jednom ili više trećih osoba za obradu osobnih podataka prema odgovarajućim uputama AGROVELEBITA (npr. osobe koje nam pružaju usluge podrške i održavanja informatičkih sustava, računovodstva i slično). Izvršitelji obrade moraju postupati u skladu s našim uputama te su ugovorom obvezani na provođenje odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi čuvali osobne podatke.
 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni zaposlenici s ograničenim pravima obrade čija pozicija zahtjeva da u sklopu obavljanja svog posla obrađuju osobne podatke, te koji su preuzeli obvezu čuvanja povjerljivosti. Pritom oni imaju pristup Vašim osobnim podacima samo u onoj mjeri koja je nužna za svrhu u koje se Vaši osobni podaci obrađuju. AGROVELEBIT će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati kako bi se spriječio neovlašteni pristup osobnim podacima.

 

 1. Koliko dugo AGROVELEBIT čuva Vaše osobne podatke?

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima (npr. prema Zakonu o računovodstvu dužni smo čuvati knjigovodstvene isprave 11 godina),
 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu kupnje i prodaje robe te izvršavanja dostave pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;

Nakon toga, Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u onoj mjeri i trajanju koje je potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanja sporova ili ispunjavanja ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

7. Kolačići (Cookies)

Kako bi web stranica AGROVELEBITA radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice te u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Više informacija možete potražiti na potražite na sljedećim poveznicama:

http://www.aboutcookies.org/

 1. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Uz uvjete propisane GDPR-om, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
 • pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
 • pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila – pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka, te da se sve odluke donose uz značajnu ljudsku intervenciju.
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole na email: narudzbe@agrovelebit.hr. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg ih razloga i na kojem temelju obrađujemo. Na primjer, u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate.

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo u roku od mjesec dana od primitka. Ako je u pitanju zahtjev složene naravi ili smo primili velik broj zahtjeva, tada ćemo Vas obavijestiti da će nam za postupanje po zahtjevu trebati duže od mjesec dana, te ćemo po Vašem zahtjevu svakako postupiti u roku od tri mjeseca od primitka. Vaš zahtjev možemo usvojiti ili odbiti ukoliko ga ocijenimo neutemeljenim.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 4609099, email: azop@azop.hr.

 1. Napomene

Ova izjava o privatnosti se redovito ažurira te Vam je najnovija verzija uvijek dostupna na našoj web stranici.

Ova izjava o privatnosti se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.